Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Náhlé příhody v dětské onkologii Břišní náhlé příhody Nejčastější akutní břišní příhody v dětské onkologii Akutní krvácení ze zažívacího traktu

Krvácení do gastrointestinálního traktu u dětí s maligním onemocněním může být akutní nebo chronické. Akutní krvácení s rozvojem hypovolemie může vést k hemoragickému šoku a akutnímu ohrožení života. Při pátrání po příčinách a zdroji krvácení si všímáme příznaků celkových i lokálních (břišních). K systémovým projevům rychlé ztráty krve z krevního řečiště  patří bledost, únava, točení hlavy, slabost, tachykardie, hypotenze, kolapsový stav až bezvědomí, krvácivé projevy na kůži či sliznicích. Příznaky lokální, které by mohly svědčit o ztrátě krve do gastrointestinálního traktu,  jsou napjaté vzedmuté meteoristické břicho, palpačně citlivé, útlum až vymizení peristaltiky, zvracení krve čerstvé nebo natrávené, černá melenozní stolice či čerstvá krev ve stolici (hematocheze).

Příčiny krvácení do zažívacího traktu mohou být:

  1. systémové (krevní) : způsobené  změnami v krevním obraze (trombocytopenie) způsobené poruchami koagulace (diseminovaná intravaskulární koagulopatie…)
  2. lokální : příčina je v samotném gastrointestinálním traktu (stresový ulkus, erozivní ulcerující gastritida, segmentální střevní nekróza, krvácení do tumoru, nekrotizující enterokolitída)
  3. kombinace systémových a lokálních příčin: je najčastější ( např. při trombocytopenii způsobené chemoterapií, za současného podávání kortikoidů může dojít ke stresovému ulkusu a masivní hemoragii)

Léčba se zaměřuje především na zabránění hypovolemického šoku – volumoterapie a náhrada krevními deriváty ( transfuze erytrocytárního koncentrátu), zastavení krvácení a odstranění příčin krvácení – transfuze trombocytárního koncentrátu, ražená čerstvá plazma. Všechny krevní deriváty podávané onkologickým pacientům musí být eleukotizovány a ozářeny. Úprava koagulopatie, absolutní zákaz perorálního přijmu potravy či tekutin, nasogastrická sonda, antiulcerozní terapie. Důležitá je rovněž podpůrná léčba -  antibiotická clona  na zabránění sekundární infekce (střevo od ileocekální chlopně není sterilní a jakýkoliv defekt slizniční bariéry je otevřenou ranou a přímou cestou infekce do krevního oběhu), parenterální výživa a analgetická léčba. Pokud přetrvává život ohrožující krvácení i po zvládnutí hematologických parametrů, je indikován chirurgický zákrok.