Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Virové hepatitidy Virová hepatitida G

HGV je RNA virus z čeledi Flaviviridae a je vzdáleně podobný HCV. Transmise se děje parenterální cestou, sexuálním stykem, nebo vertikálně. Přechází do chronické formy, ale klinické, morfologické ani laboratorní známky jaterního postižení nejsou přítomny ani po desítkách let přetrvávající infekce. Proto terapie, prevence ani další intervence nejsou indikované.