Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Virové hepatitidy Virová hepatitida E

Etiologie: neobalený RNA virus velikosti 27-34 nm z rodu Hepevirus (čeleď Hepeviridae). HEV se vyskytuje v pěti genotypech. Genotypy 1 a 2 jsou lidské, 3 a 4 jsou prasečí a 5 ptačí. Přenos i průběh bývá podobný hepatitidě A. Většina infekcí v ČR je importovaných. Ročně je hlášeno 40-50 případů. Patogeneze viru není objasněná, stejně jako délka trvání ochranných protilátek po prodělané infekci.

Vektor: vodou, fekálně-orálním způsobem, vertikální přenos je způsoben pravděpodobně ascendentně přes porodní cesty s vysokou pravděpodobností potratu nebo narození mrtvého plodu. Při porodu živého novorozence HEV pozitivní matky je vysoké procento vrozené hepatitidy E.

ID:  3-8 týdnů, obvykle 30 dnů

Klinické projevy: jsou podobné, ale obvykle závažnější jako u hepatitidy A. Časté jsou výrazné ikterické průběhy. Nedochází k relapsům onemocnění a nepřechází do chronického stadia.

Komplikace: fulminantní hepatitida, mortalita gravidních žen s akutně probíhající hepatitidou E je více než 20 %.

Laboratorní nálezy: od minimálních patologických hodnot po různou tíži elevace jaterních transamináz a bilirubinu.

Diagnostika: sérologický průkaz anti-HEV IgM a anti-HEV IgG protilátek. Protilátky IgG perzistují jen u části pacientů a chrání před reinfekcí.

Léčba: symptomatická, vakcinace není zatím dostupná.