Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Virové hepatitidy Virová hepatitida A

Etiologie: virus hepatitidy A (HAV) je neobalený RNA virus průměru 27 nm z rodu Hepatovirus (čeleď Picornaviridae) a vylučuje se stolicí. Je stabilní vůči zevním vlivům i trávícím enzymům. Virová nálož v krvi je minimální, proto parenterální přenos je výjimečný. Virus HAV má afinitu k hepatocytům, ale nevykazuje přímý cytopatický účinek. Tento účinek je vyvolán imunitními mechanizmy. Po prodělané infekci vzniká doživotní imunita prostřednictvím vytvořených IgG protilátek. V ČR je v posledních letech zaznamenán pokles výskytu onemocnění a za rok 2011 bylo hlášeno 264 případů.

Vektor: potraviny, voda, přímý přenos fekálně-orální kontaminovanými předměty ("nemoc špinavých rukou").

ID:  15-50 dnů

Klinické projevy: v dětském věku je průběh onemocnění daleko mírnější, často dokonce asymptomatický proti dospělým. Můžou se vyskytnout nespecifické příznaky, jako nechutenství, teplota, nauzea, zvracení, průjem. Při rozvinuté infekci jsou přítomny chřipkové příznaky: bolesti břicha, meteorismus, horečka, malátnost a klinicky zřetelný, ale bezbolestný ikterus. Hepatomegalie může, ale nemusí být přítomna. Onemocnění může relabovat i vícekrát s opět zhoršenými jaterními testy. Relapsy se objevují za 1,5-18 týdnů a jsou častější u dětí. Hepatitida A nepřechází do chronicity a ve většině případů nastane úplné uzdravení.

Komplikace: fulminantní hepatitida s jaterním selháním, hepatoencefalopatie, opakované relapsy onemocnění.

Laboratorní nálezy: elevace jaterních transamináz ALT, AST. Při ikterické formě elevace bilirubinu, při anikterické formě může být bilirubin v normě. Lymfocytóza v krevním obraze.

Diagnostika: sérologický průkaz protilátek akutní fáze IgM a anamnestických protilátek IgG.

Léčba: symptomatická, hepatoprotektiva. Existuje profylaxe v podobě vakcinace inaktivovanou vakcínou ve 2 dávkách. Druhá dávka se podává za 6-12 měsíců po první. Dostupné jsou vakcíny Havrix 1440® nebo Avaxim®.