Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Epilepsie Epilepsie a epileptické syndromy „s věkovou vazbou“ Starší školní věk a adolescence (12 - 18 let věku)

Juvenilní myoklonická epilepsie a další příbuzné syndromy

V tomto věku jsou nejčastější idiopatické generalizované epilepsie s genetickou dispozicí. Jsou to juvenilní myoklonická epilepsie (JME – Juvenile Myoclonic Epilepsy, Janzův syndrom), juvenilní absence (JAE - Juvenile Absence Epilepsy) a generalizované tonicko-klonické záchvaty (po probuzení) (GTCSs – Generalised Tonic Clonic Seizure only  - predominantly on awakening). Epilepsie se vyskytují u jinak normálních adolescentů.
Typy záchvatů: syndromy jsou typické kombinovaným výskytem absencí, myoklonií (obvykle kořenových s vypadnutím například šálku kávy z ruky při snídani) a generalizovaných tonicko-klonických záchvatů s výskytem po probuzení.

  • EEG: generalizované výboje SW nebo polySW. Poruchy spánkového režimu a požívání alkoholu provokují záchvaty a může být pozorována fotosenzitivita nebo provokace záchvatů zavřením očí.
  • Terapie: valproát, levetiracetam, lamotrigin, topiramát i klonazepam. Důležitá je úpravu režimu s pravidelným spánkem a bděním a úplným zákazem požívání alkoholu. Po vysazení léčby je bohužel vysoká tendence k opakovanému výskytu.