Hypertextová učebnice Vyšetření v psychiatrii Změna

Kromě popisu současných příznaků a potíží je pro posouzení, zda se u vyšetřovaného jedná o projevy duševní poruchy důležité zhodnocení, zda jde o významnou změnu v jeho obvyklém chování a prožívání. Z těchto důvodů je pro nás důležitý kontakt s osobami, které vyšetřovaného znají a které jsou schopny tyto změny posoudit. Blízcí pacienta jsou také často první, kteří si rozvoje psychických potíží všimnou a návštěvu psychiatra iniciují.