Hypertextová učebnice Vyšetření v psychiatrii

Součástí psychiatrického vyšetření je rodinná a osobní anamnéza, somatická anamnéza, anamnéza abusu psychoaktivních látek, psychiatrická anamnéza, tj. předchorobí, popis nynějších potíží a následně psychopatologický rozbor, syndromologická diagnóza, diferenciální diagnóza a na závěr tzv. nosologická diagnóza.