Hypertextová učebnice Vyšetření v psychiatrii Vyšetření psychických potíží Organická porucha

Vyšetření pacienta s organickou poruchou

Budeme se zabývat nejčastějším případem v psychiatrické praxi – a to demencí. Demence se projevuje kognitivnímu poruchami, poklesem úrovně intelektu a pak množstvím tzv. behaviorálních a psychologických příznaků, které jsou často důvodem, proč se pacient dostaví do psychiatrické ambulance.


Vyšetření pacienta s demencí může být poměrně obtížné, protože kontakt s pacientem může být velice špatný, jeho řeč málo srozumitelná, myšlení obsahově velmi chudé. Musíme zjišťovat objektivní informace o tom, jak je narušena sebeobsluha pacienta (zda je stále schopen se o sebe starat sám, obleče se správně, nají se příborem, dodržuje hygienu, je kontinentní) a do jaké míry narušují kognitivní poruchy fungování člověka (poznává blízké, ztrácí a stále hledá věci, bloudí po bytě a nemůže najít cestu na záchod, je možné se s ním domluvit, chápe, o čem se mluví, co se po něm chce, vyjadřuje se srozumitelně...). Z dalších projevů se zaměřte na projevy úzkosti, neklidu, agrese, na poruchy nálady a emotivity (často tzv. emoční labilita, tj. časté střídání nálad až emoční inkontinence, tj. naprostá dysregulace emocí, kdy se emoce střídají bez ohledu na situaci), na poruchy vnímání (časté jsou halucinace), myšlení (často nevýpravné myšlení – pacient neustále zůstává u jednoho tématu, není schopen pokročit v myšlení dále, zabíhavé myšlení – pacient sděluje spoustu nepodstatných detailů, trvá mu dlouho, než odpoví otázku, mohou být bludy), poruchy sexuality, změny chování.


Zjišťujte schopnost orientace – místem, časem, osobou, situací. Nenechte se zmást tím, že lidé vypadají formálně společensky, tj. konverzují, chovají se adkevátně, opravdu se na tyto věci ptejte, pacienti mohou zastírat své „výpadky“, „neznalosti“ („ale to víte, že vím, kolikátého dnes je... no v jakém městě bychom byli?... no co bych tady dělala, přišla jsem vás navštívit...“, přitom pokukují po okolí, jestli jim někdo „nenapoví“). Dále klinicky vyšetřete paměť (test 3 slov), pozornost (7-test). Součástí vstupního vyšetření dementního pacienta by mělo být i zhodnocení jeho stavu pomocí Mini-Mental State Examination (MMSE), existují i další škály, které mohou pomoci odlišit vaskulární demenci od Alzheimerovy nemoci apod.


Kromě příznaků zjišťujte dynamiku potíží – pozvolný pokles intelektu (jako u Alzheimerovy demence) nebo schodovité zhoršování (typické po opak. cévních příhodách u vaskulární demence), zda si pacient změny svého stavu uvědomuje, zda jsou přítomny vaskulární rizika či jiné nemoci, které by mohly způsobovat syndrom demence.