Hypertextová učebnice Etiologie duševních nemocí

Pojďme se nyní věnovat původu duševních nemocí: proč se u konkrétního člověka rozvine konkrétní nemoc? Odpovědi nejsou jednoznačné - ale jsou srovnatelné s tím, jak na tuto otázku odpovídají somatické obory. Duševní nemoci však s sebou nesou, na rozdíl od nemocí somatických, množství předsudků a lidové psychologie.