Hypertextová učebnice Vyšetření v psychiatrii Vyšetření psychických potíží

Než se pustíme dál, tj. do snahy porozumět tomu, co způsobilo projevy popsané v nynějším onemocnění a do překladu těchto projevů do řeči psychopatologie, je potřeba mít základní představu o lidské psychice.

Poté se budeme věnovat tomu, jaké příznaky se vyskytují u několika důležitých duševních poruch, na které by se měl psychiatr dotazovat, resp. sledovat jejich výskyt a jejich přítomnost či nepřítomnost popsat v části „Nynější potíže“.