Hypertextová učebnice Vyšetření v psychiatrii Nejdůležitější otázka

Co je nejdůležitější otázka v psychiatrii?
Možná si už říkáte, že těch informací, které musíme získat, začíná být trochu moc. Přesto si musíme připomenout, že úkolem psychiatra není prostě zaznamenat to, co pacient sděluje a prožívá, ale přijít na to, co je důvodem pro tyto projevy (vzpomeňte si na to, jak dopadl Cimrman, když nachlazený a upoután na lůžko diktoval svou hru a požádal zapisujícího, že „potřebuje vybočit“ - což bylo pouze zapsáno...). Proto je v psychiatrii nejdůležitější otázka „Proč?“, tj. co bylo či je příčinou anamnestických údajů, subjektivních prožitků či zvláštností v chování. I zdánlivě bizarní projevy mohou mít „normální“ vysvětlení a nemusí být projevem duševní nemoci. Naopak za zdánlivě běžnými prožitky se může skrývat závažná patologie (když je člověk při vyšetření nervózní, může to být proto, že je nesvůj z pohovoru s psychiatrem, ale i proto, že má obavy o svůj život, o který usilují mimozemské síly – zeptejte se…).