Hypertextová učebnice Vyšetření v psychiatrii Specifické situace

Existují situace, kdy nemůžeme být tak nedirektivní, jak je popsáno výše. Například u lidí, kteří jsou bradypsychičtí, těžce depresivní, aspontánní, s obsahově chudým myšlením, stažení do sebe je nutné klást jednodušší otázky, na které postačí odpověď takové bohatosti, které je pacient schopen (např. jednoslovné…). Manické, zabíhavé, roztěkané, nesoustředěné pacienty, pacienty s formálními poruchami myšlení naopak musíme velmi často usměrňovat, abychom dostali odpovědi na to, na co se ptáme.