Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Hematologická podpůrná péče, krvácivé a trombotické komplikace, hemoterapie Hemoterapie Trombocytární přípravky

Jsou získávány z aferézy (trombocyty z aferézy TA, trombocyty z aferézy deleukotizované TAD) a nebo z odběru plné krve z buffy coatu TB. Trombocytární přípravky se podávají pacientům s trombocytopenií preventivně nebo při krvácení. U přípravků z buffy coatu se mísí trombocyty 6-8 dárců (jediná vyjímka mezi TP, kde nepochází všechen materiál z jednoho odběru od jednoho dárce) tak, aby byl dosažen dostatečný počet trombocytů v transfuzní jednotce.

Jedna TU obsahuje > 200x109 trombocytů, žádné erytrocyty a <1x106/TU leukocytů u TAD. Trombocytární koncentráty se uchovávají při teplotě 22+-2°C za stálého promíchávání na agitátorech. Expirace je 5 dní, při podání se dodržuje AB0 a pokud  možno i Rh(D) kompatibilita. A to i přesto, že antigeny AB0 systému jsou na povrchu trombocytů exprimovány slabě a antigeny Rh(D) se na trombocytech nenacházejí. Po transportu na oddělení je potřeba, po kontrole dokumentace, neporušenosti vaku a vzhledu přípravku,  jej ihned aplikovat. Pokud to není možné, musí být trombocytární koncentrát stále promícháván při pokojové teplotě a podán do 6 hodin od vydání. Aplikace pacientovi má být rychlá, vak se nechá volně vykapat většinou za 30 minut - 1 hodinu. Podávání přes infuzní pumpu by mohlo mechanicky poškodit transfundované trombocyty.