Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Hematologická podpůrná péče, krvácivé a trombotické komplikace, hemoterapie Hemoterapie Praktické shrnutí

1. ERD

  • uchování v lednici při T 4+-2°C,  před podáním nechat 30 min při pokojové teplotě nebo podat přes ohřívač, do 6 hodin. Kompatibilita v AB0 i Rh(D) systému, před podáním ověření KS, biologický pokus, dávka 10-20 ml/kg t.hm., kape  rychlostí 5 ml/kg/hod, většinou ne více než 150 ml/hod, celkový čas podání nemá přesáhnout 4 hod, vak uschovat 24 hod v lednici.
  • Indikace při: anemii, krevních ztrátách. Doporučované hodnoty podání transfuze jsou hemoglobin (hb) <70 g/l a hematokrit < 0,19, s možnými odchylkami oběmi směry, dle  klinického stavu pacienta, projevů anemického syndromu, věku, dynamiky anemizace, atd.

Očekávaný vzestup lze přibližně vypočíst dle vzorce:Podaný HB (g) je obvykle v rozmezí 40-43 g hb na 1 TU
Příklad :  pokud 30 kg dítě dostane 1 TU ERD, je očekávaný vzestup hb asi o 20 g/l. (40:30:0,07)  

2. TAD

  • Uchování v pokojové teplotě 22+-2°C, za stálého promíchávání, podání ihned. Kompatibilita v AB0 i Rh(D) systému, před podáním kontrola KS, dávka dle tíže trombocytopenie a klinického stavu, 10-20 ml/kg t.hm. u dětí pod 15 kg, u větších 1 a více TU, kape bez infuzní pumpy rychlostí 10-20 ml/kg/hod, tedy 30 minut - 1 hodina, vak uschovat 24 hod v lednici.
  • Indikace při trombocytopenii a současném krvácení, nebo k operačnímu výkonu (velký výkon trombocyty > 100x109/l, malý výkon > 50x109/l, lumbální punkce > 20x109/l),  pokud pacient nekrvácí je spodní hranice pro indikaci substituce individuální nejčastěji při hodnotách trombocytů <(5)-10x109/l, u rizikových stavů jako je například leukémie v indukční léčbě či mozkový tumor je spodní hranice samozřejmě vyšší.

Opět lze orientačně vypočítat očekávaný vzestup po podání trombokoncentrátu:

Podané trombocyty - 1 TU TAD je > 200x109 trombocytů 0,67 - koeficient u pacientů s normální slezinou, při hypersplenismu či konzumpci koeficient klesá pod 0,5
Příklad :  pokud 30 kg dítě dostane 1 TU TAD, je očekávaný vzestup trombocytů asi o 60x109/l oproti výchozí hodnotě.  (200:30:0,07x0,67). U onkologického polytransfundovaného pacienta je ale většinou vzestup menší.

3. ČZP

  • uchování v -30°C, před podáním rozmražení v lázni 37°C, podat do 6 hodin. Kompatibilita v AB0 systému, nebo plazma skupiny AB, před podáním kontrola KS,  dávka 10-20 ml/kg t.hm., rychlostí 10-20 ml/kg/hod, tedy asi do 1 hodiny, vak uschovat 24 hod v lednici.

Přípravek

T skladování (°C)

Exspirace

Kompatibilita

ERD, EBR

2-6

42 dní

ABO, Rh

TB, TAD

22-26, stálá agitace

5 dní

ABO, (Rh)

P, PA

< -30

2 roky

ABO

Tab č. 7 Základní charakteristika TP

Postup při podezření na potransfuzní reakci:

  • Pečlivé vedení dokumentace včetně vitálních funkcí, léčbu řídí lékař, včetně hlášení  na transfuzní oddělení. K došetření se posílá zbytek TP (i prázdný vak) s transfuzním setem, vzorek krve pacienta (10 ml srážlivé krve). Jsou vyšetřeny imunohematologicky i mikrobiologicky. Odhalení příčiny potransfuzní reakce je pak důležité pro strategii  hemoterapie v budoucnu.