Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Hematologická podpůrná péče, krvácivé a trombotické komplikace, hemoterapie Hemoterapie Erytrocytární přípravky

Jsou získávány z odběru plné krve. Podávají se při léčbě klinicky významné anemie. Cílem není většinou úprava anemie do normálních hodnot, ale pouze do takové míry, kdy již nehrozí akutní komplikace těžké anemie (hypoxické poškození orgánů a další).

Jsou definované tyto druhy erytrocytárních přípravků:  erytrocytový koncentrát, erytrocyty resuspendované, erytrocyty resuspendované bez buffy coatu (EBR), erytrocyty deleukotizované (ERD) a erytrocyty promyté (EP). Pro substituci jsou používány nejčastěji EBR a ERD, vyjímečně EP (u pacientů s anti IgA protilátkami).

Jedna transfuzní jednotka (TU) má 250-270 ml, hematokrit 0,5-0,7 a obsahuje minimálně 40 g hemoglobinu (hb). Leukocytů je méně než 1,2x109  na TU (EBR) a <1x106/TU u ERD. Deleukotizace se provádí buď v rámci výroby nebo před vydáním přípravku na transfuzní stanici, a nebo po vydání při podávání u lůžka pacienta. Erytrocytární přípravky jsou uchovávány v lednici při teplotě 4+- 2°C, maximálně 42 dní. Před vydáním pacientovi se provádí při hledání vhodného vaku zkouška kompatibility na transfuzní stanici. Musí být dodržena kompatibilita v AB0 systému, rovněž v Rh(D) a za jistých okolností i v  některých  dalších antigenních systémech. Lze také podat transfuzi skupiny 0 Rh(D) negativní (vitální indikace bez křížové zkoušky, s následným ověřením kompatibility). Před podáním se vak nechá 30 min při pokojové teplotě nebo se podává přes ohřívač, do 6 hodin po vydání. Dále se na oddělení provádí kontrola neporušenosti vaku, kontrola dokumentace, ověření krevní skupiny pacienta i TP, předtransfuzní vyšetření pacienta (teplota, krevní tlak, pulz), na začátku transfuze pak tzv. biologický pokus (rychlé podání 10-20 ml přípravku a následně vyčkat min 1-2 minuty zda se neobjeví akutní reakce, pak ještě jednou opakovat). Teprve poté, za stálého sledování pacienta,  transfuze během 2-3 hodin vykape. Prázdný vak se uchovává v lednici 24 hod. Předtransfuzní vzorek na test kompatilibity se uchovává 7 dní. Po transfuzi se kontroluje opět klinický stav pacienta, teplota, TK, pulz a moč.