Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Hematologická podpůrná péče, krvácivé a trombotické komplikace, hemoterapie Hemoterapie

Hemoterapií se rozumí léčebné podávání přípravků, které obsahují lidskou krev nebo její součásti. Cílem takovéto léčby je ve většině případů nahradit pacientovi chybějící složku krve. Většinou se jedná o přechodné podávání do doby, než pomine daný deficit.  U některých vrozených stavů může být potřeba dlouhodobé opakované hemoterapie k prevenci komplikací a zlepšení kvality života pacienta.

Při každé indikaci takovéto léčby je nezbytné dodržovat zásady účelné hemoterapie, tedy správné indikace správného přípravku ve správný čas, s posouzením očekávaného přínosu pro pacienta, rizik transfuze a rizik nepodání transfuze. Při rozhodování o podání hemoterapie hrají roli nejen  takové faktory, jako aktuální klinický stav pacienta, plánovaný léčebný postup a laboratorní výsledky, ale i další,  například dostupnost alternativních postupů (autotransfuze, šetrnější operační techniky, cell-saver, minimalizace krevních ztrát při opakovaných odběrech, léčba erytropoetinem…), doporučení a zvyky na konkrétním pracovišti, dostupnost přípravků a jiné.