Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené členovci Virové

Klíšťová encefalitida
Etiologie: RNA virus klíšťové encefalitidy (tick-borne encefalitis virus, TBEV), Flaviviridae, má 3 antigenní varianty: evropský subtyp 1, blízce východní a dálně východní subtyp 2 a 3.

Vektor: klíště obecné (Ixodes ricinus)

ID: 3-14 dní

Klinické projevy: klinický průběh je dvoufázový. První fáze se manifestuje horečkou, bolestmi hlavy a svalů, příznaky spontánně odezní za několik dnů. Následuje asymptomatický interval trvající přibližně jeden týden a posléze dochází k projevům nervové infekce: bolestem hlavy, zvracení, horečce a pozitivitě meningeálních příznaků.
Rozlišuje se 6 klinických forem:

  1. inaparentní – asymptomatický průběh pouze s průkazem pozitivních protilátek
  2. abortivní – mírné klinické symptomy (bolesti hlavy, svalů, kloubů, horečka) bez projevů infekce CNS
  3. meningitická – přítomny pozitivní meningeální jevy, aseptický zánět v likvoru
  4. encefalitická – encefalitický syndrom s poruchami vědomí a ložiskovými neurologickými projevy
  5. encefalomyelitická – paralytické postižení končetin, nejčastěji pletence pažního a může zůstat trvalé u přežívajících jedinců
  6. bulbární – postižení prodloužené míchy s poruchami dechu a polykání, bez UPV může skončit smrtelně

Komplikace: se objevují především u formy encefalitické, encefalomyelitické a bulbární. Pacient, který je ohrožen dechovou nedostatečností s následnou umělou plicní ventilací, může být sekundárně infikován bakteriální infekcí.

Laboratorní nálezy: v základních odběrech nejsou výrazné změny, typická je lymfocytární pleocytóza v likvoru

Diagnostika: přímá diagnostika virové RNA pomocí PCR je úspěšná pouze ve viremické fázi z plazmy, ve fázi neurologických projevů jsou detekovány protilátky IgM v likvoru i séru, později i sérové IgG.

Léčba: symptomatická. Dostupná je inaktivovaná vakcína, základní očkování jsou 3 dávky (1. dávka 0, 2. dávka za 1-3 měsíce, 3. dávka za 5-12 měsíců) a přeočkování je vhodné každých 3 až 5 let.