Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené členovci Bakteriální Ehrlichióza, anaplasmóza

Etiologie: Ehrlichia chaffeensis, Anaplasma phagocytophilum (Rickettsiales), původci jsou obligátní intracelulární patogeni, po inokulaci se agens z infikovaného klíštěte šíří krevní nebo lymfatickou cestou a napadá monocyty nebo granulocyty.

Vektor: Amblyoma americanum (HME), Ixodes ricinus a I. scapularis (HGA)

ID: 7-14 dní

Klinické projevy: onemocnění probíhá ve dvou formách: lidská monocytární ehrlichióza (HME) a lidská granulocytární anaplasmóza (HGA). Typickými klinickými projevy u manifestní infekce jsou: zimnice, horečka, myalgie a bolesti hlavy. Průběh může být i abortivní nebo subklinický. U dětí se na kůži objevuje makulopapulózní nebo petechiální exantém. Může být i erytém typu borreliového erythema migrans. Při fyzikálním vyšetření je hepatosplenomegalie.

Komplikace: jsou závažné a mohou se projevit respiračním selháním (ARDS), hepatocelulární nekrózou, krvácením do GIT, renálním selháním či aseptickou meningitidou. U fatálních případů bylo agens nalezeno v plicích, jícnu, slezině i játrech.

Laboratorní nálezy jsou typické:  ehrlichie a anaplasmata mají tropismus k bílým krvinkám, proto změny v krevním obraze vykazují leukopenii (neutropenii), z dalších nálezů je typická trombocytopenie, anémie a elevace jaterních enzymů.

Diagnostika: přímý průkaz kultivací či PCR, v běžné praxi nepřímé sérologické testy (IFA, ELISA, WB).

Léčba: u dětí makrolidy, rifampicin, starších tetracykliny nebo chinolony