Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené členovci Bakteriální Klíšťová lymfadenopatie

= TIBOLA = Tick-borne lymphadenopathy

Etiologie: Rickettsia slovaca (Rickettsiales)

Vektor: klíšťata Dermacentor marginatus, D. reticulatus a Ixodes ricinus, místo sání je většinou ve vlasaté části hlavy

ID: několik dní až 2 měsíce

Klinické projevy: klinický obraz byl poprvé pozorován ve Francii a Maďarsku, obdobné postižení je ve Španělsku označováno jako DEBONEL (Dermacentor-borne necrosis erythema lymphadenophy). Typickým lokálním projevem je vezikulo-ulcerózní léze v místě sání je vlasaté části hlavy (eschar), hojící se stroupkem.  Zduření regionální lymfatické uzliny je bolestivé. Infekce je doprovázena celkovými příznaky: bolestmi hlavy, svalů, kloubů, nechutenstvím, únavou, subfebriliemi. Klíšťová lymfadenopatie je rickettsióza typická pro dětský věk.

Komplikace: sekundární bakteriální infekce stafylokokem, jiné komplikace nejsou známé.

Laboratorní nálezy: nespecifické

Diagnostika: přímý průkaz rickettsií z punkce uzliny (DNA pomocí PCR), nepřímo sérologický průkaz protilátek

Léčba: doxycyklin (děti starší 8 let), rifampicin, ciprofloxacin, děti mladší 8 let klaritromycin nebo azitromycin