Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby vnitřního ucha Tinnitus Subjektivní tinnitus

Zdroj zvuku neexistuje - jedná se o fantom a pacient si uvědomuje neexistenci zdroje (přiměřeně svému intelektu, stavu a věku). Charakterem se jedná spíše o jednoduché zvuky (šumění, pískání, hučení, lupání, pískání).

Etiologie: Doprovází většinu chorob vnitřního ucha v této kapitole. Za jakékoliv situace, kdy nevnímáme žádný zvuk (nebo výrazně méně), dochází ke "kompenzačnímu" vjemu zvuku = tinnitus. Při narušení sluchového nervu a sluchových drah dochází k desynchronizaci signálu, což vede také k vytvoření tinnitu.

Diagnostika: ORL vyšetření (vyloučení objektivního tinnitu), vyšetření sluchu, srovnávání a maskování tinnitu se zvuky z audiometru

  • hučení je typické pro choroby zvukovodu, středního ucha a apikokochleární poruchy.
  • pískání pro basokochleární poruchy
  • šumění kromě zevního zvukovodu a středního ucha je typické pro poruchy sluchového nervu a sluchové dráhy
  • tinnitus způsobený poruchami vnitřního ucha je lépe maskovatelný než ze sluchového nervu a sluchové dráhy

Objektivní diagnostiku subjektivního tinnitu experimentálně umožňují funkční zobrazovací metody PET, fMRI.

Terapie: kausálně dle etiologické příčiny (viz patřičné kapitoly), "tinnitus retraining therapy" (odreagování, potlačení autosugescí, maskování šumy,...), , sedativa, antihistaminika, nootropika, gingo biloba, vasodilatační látky,

Diferenciální diagnostika: Halucinace se odlišují náhledem pacienta na zdroj zvuku a charakterem popisovaného zvuku (většinou popisován barvitě - jedoucí lokomotiva)