Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby vnitřního ucha Rehabilitace sluchových vad

Sluchová vada je zhoršení sluchu, které se spontánně ani po léčbě neupraví

Rehabilitace zahrnuje:

  • režimová opatření
  • odezírání - spontánní (zejména u dětí), nebo může pacient navštěvovat speciální kurz
  • znakovou řeč/jazyk
  • další speciálně pedagogické postupy
  • sluchovou protetiku: Indikace: sluchová vada zhoršující rozumění řeči pacientem, či jiné vzácné (hyperakuze, tinnitus)