Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Nádory ucha v dětském věku

Tvoří velmi malé % dětských tumorů hlavy a krku (1,5% primárních tumorů). Embryonální vývoj může vysvětlit některé patologické stavy. Zatímco skalní kost osifikuje enchondrálně a je kompletně vytvořena při narození, squama, mastoid a os tympani osifikují endesmálně a vyvíjí se částečně po narození. Jejich aktivní růstová centra jsou predisponujícím faktorem vzniku mezenchymálních nádorů.