Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Nádory ucha v dětském věku Benigní nádory Paragangliom

Synonymum: chemodectom, glomus tympanicum (jugulare) tumor

Definice: zarudlý vaskularizovaný kulovitý tumor vznikající z derivátu neuroektodermu (paraganglií).

Patogeneze: vzniká z paraganglií při vena jugularis a při Jacobsonově a Arnoldově nervu. Častěji se vyskytuje u žen v 5. dekádě věku, ale je popsán i u malých dětí. Existuje i hereditární forma (autosomálně dominantní).

Klasifikace:

 • Glomus tympanicum tumor vzniká ve středouší z oblasti plexus tympanicus (jacobsonův nerv).
 • Glomus jugulare tumor vzniká z oblasti jugulárního bulbu.

Příznaky:

 • jednostranný pulsní tinnitus, pocit plnosti v uchu
 • převodní nedoslýchavost, nepohyblivost středoušních kůstek.
 • rozsáhlý tumor způsobí krvácení, bolest, percepční nedoslýchavost, vertigo, poruchy hlavových nervů (n.VII).
 • Glomus tympanicum obvykle nepůsobí kostní destrukci
 • Glomus jugulare je často spojen s demineralizací nebo kostní erozí.
 • pocení, hyperaktivita, neklid, tachykardie, palpitace, hypertenze mohou být způsobeny produkcí katecholaminů (dg.: vanilmandlová kys. v moči).

Diagnóza:

 • Otoskopie: rudě fialová tkáň za bubínkem. Brownuv příznak: pokud je tumor v kontaktu s bubínkem přetlak při pneumootoskopii vybělí bubínek a zastaví pulsaci.
 • Tympanometrie: vyšší impedance a puls synchronní vlny
 • Audiometrie: převodní, vzácně percepční nedoslýchavost.
 • Zobrazovací vyšetření: CT, MRI, arteriografie (embolizace).
 • Laboratorní vyšetření: kyselina vanilmandlová v moči.

Diferenciální diagnóza: aberrantní a. carotis interna, aneurysma, vysoký bulbus jugularis, persistující stapediální artérie, hemoragický sekret.

Terapie:

Chirurgická (laser), při produkci katecholaminů předoperačně alfa a beta blokátory. Je možná embolizace.
Radioterapie.

Prognóza je špatná.

Viz také: Paragangliom v Nádory v oblasti zevního krku