Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Nádory ucha v dětském věku Vrozené malformace a paraneoplastické procesy Histiocytosis X

Ušní příznaky: otorhea a retroaurikulární otok, vzácně otalgie. Při otoskopii může být polyp, granulační tkáň, ekzém boltce a zvukovodu. Převodní nedoslýchavost při infiltraci zvukovodu a středouší měkou tkání.Perforace bubínku při sekundární infekci.Vzácně percepční nedoslýchavost a vertigo při destrukci labyrintu a paréza n VII.

Prevence recidiv: kontrolní otoskopie 1x/měs během 1. roku, kontrolní CT za 1 x za rok.

Dále viz: Histiocytosis X v Tumory a expanzivní procesy dětského věku