Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Nádory ucha v dětském věku Vrozené malformace a paraneoplastické procesy Cystické léze hrotu skalní kosti

Jsou zřejmě důsledkem obstrukce pneumatizace skalní kosti u dětí:

  • kongenitální epidermoidní cysta (projevy obvykle u adolescentů)
  • cholesterolová cysta (granulomatozní léze obsahující cholesterolové krystaly, nezbytným faktorem jejího vzniku je krvácení).

Příznaky: převodní nedoslýchavost způsobená OMS při obstrukci ET, bolest hlavy při erozi kosti a meningeálním dráždění, diplopie z poškození n. III a VI, hyperestézie obličeje (n.V), vertigo při poškození cév labyrintu.

Diagnóza: CT, MRI, Dif.DG: cholesteatom

Terapie: chirurgická, marsupializace cholesterolové a exstirpace epidermoidní cysty