Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Nádory ucha v dětském věku Benigní nádory Neurinom n.VIII

Definice: pomalu rostoucí obvykle jednostranný intrakraniální tumor nejčastěji ze Schwanových buněk postihující vestibulární (95%) nebo kochleární (5%) část nervu. 80% tumorů je nalézáno v mostomozečkovém úhlu.

Incidence: 0,7-1,0 na 100 000.

Etiologie: souvislost s neurofibromatozou typ I (jednostranný Tu) a II (oboustranný Tu)

Příznaky:

  • nejčastěji asymetrická senzorineurální porucha sluchu z poranění kochleárního nervu (pomalu vzniklá porucha sluchu) nebo narušení cévního zásobení (náhlá porucha sluchu)
  • tinnitus, závratě,poruchy rovnováhy, bolesti hlavy
  • porucha funkce n.VII
  • také asymptomatický průběh (i u velkých nádorů)

Diagnostika: MRI mozku (kontrastní - gadolinium), vyšetření sluchu (subjektivní i objektivní metody)

Terapie: dle věku, velikosti a symptomů:

  • sledování
  • Gama nůž (Leksel)
  • mikrochirurgie