Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha

Ucho je periferní sluchový a rovnovážný analyzátor. Rozdělujeme ho na zevní, střední a vnitřní. Zevní ucho je tvořeno boltcem, zevním zvukovodem a bubínkem. Střední ucho je tvořeno pneumatickým systémem mastoideálního výběžku spojeným přes aditus ad antrum s bubínkovou dutinou. Bubínková dutina je přes Eustachovu tubu spojena s nosohltanem. Vnitřní ucho je tvořeno kostěnným a membranózním labyrintem.