Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha Blanitý (membranózní) labyrint

Blanitý hlemýžď je uložen uvnitř kostěnného hlemýždě.

Membrána basilární: upíná se na lamina spiralis ossea a odděluje scala media a scala vestibuli. Zevně uložená scala vestibuli navazuje na oválné okénko. Na basilární membráně je ve scala media uložen Cortiho orgán.

Membrána Reisnerova: upíná se na lamina spiralis ossea a odděluje scala media a scala tympani. Scala tympani navazuje na kulaté okénko. Scala tympani a vestibuli jsou ve vrcholu hlemýždě spojeny otvorem (scala communis, helicotrema).

Membrana tectoria: vychází z ligamentum spirale, které je připojeno po celé délce k lamina spiralis ossea.

Zvuk je přenášen z ploténky třmínku oválným okénkem na perilymfu ve scala vestibuli. Vlnění perilymfy způsobí podráždění frenkvenčně specifických částí basilární membrány (nižší frekvence bazálně, vyšší apikálně).

  • Utriculus a sacculus: jsou váčky obsahující neuroepiteliální receptorové buňky v oblasti macula sacculi a macula utriculi. Tyto oblasti senzorického epitelu produkují  želatinózní substanci tvořící otolitovou membránu. Tato substance obsahuje krystalky kalcium karbonátu (otoconie). Macula sacculi je uložena ve vertikální rovině na mediální stěně sacculu, zatímco macula utriculi je uložena na anterolaterální stěně utriculu kolmo k macula saculi. Receptory v makulách obsahují vláskové buňky, jejichž cilia zasahují do otolitové membrány s otoconií. Vláskové buňky jsou obklopeny podpůrnými buňkami. Utriculus je ovoidní a je citlivý na lineární zrychlení. Sacculus je menší než utriculus, má kulatý tvar a je propojen s hlemýžděm prostřednictvím duktus reuniens.
  • Polokruhovité kanálky: jsou tři – horní, zadní a postranní. Ve svých ampulárních koncích, které ústí do utriculu obsahují kanálky neuroepiteliální buňky. Horní a zadní kanálky se neampulárními konci spojují do společného ústí, které se otevírá do střední části utriculu. Receptorové buňky v ampulárních koncích kanálků jsou tvořeny vláskovými buňkami, jejichž cilia jsou zanořena do želatinózní hmoty polysacharidů a keratinu. Polokruhovité kanálky jsou citlivé na úhlové zrychlení.
  • Ductus a saccus endolymphaticus: jejich hlavní funkcí je absorpce endolymfy a vyrovnávání tlaku mezi mozkomíšním mokem a endolymfatickým systémem.