Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha Zevní zvukovod (meatus acusticus externus)

Zevní zvukovod vychází od boltce, prochází temporální kostí a je zakončen bubínkem. Zevní třetina zevního zvukovodu je tvořena kůží, která je tenkou vrstvou řídké pojivové tkáně spojena s chrupavkou. Kůže v této části obsahuje vlasové folikuly a žlázky glandulae ceruminosae a glandulae sebacee. Glandulae ceruminosae jsou modifikované apokrinní žlázy produkující sekret, který na vzduchu hnědne. Tento sekret společně s produktem sebaceozních žláz, obsahujícím triglyceridy a tukové estery vytváří cerumen. Mediální dvě třetiny zvukovodu jsou tvořeny kostí, na kterou přímo naléhá kůže zvukovodu. Zvukovod je inervován 7. a 9. hlavovým nervem.