Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha Kostěnný labyrint

Zahrnuje kostěnné struktury uložené v pars petrosa ossis temporalis (vestibulum, hlemýžď a polokruhovité kanálky).

Kostěnný hlemýžď: leží v přední části kostěného labyrintu a je tvořen spirálovitým kostěným kanálkem (ductus cochlearis), který se obtáčí kolem přibližně 5 mm dlouhé kostěné osy (modiolu) vycházející z přední horní stěny vnitřního zvukovodu a směřující ventrokaudálně. Hlemýžď vytváří 2,5 závitu a je 31-33 mm dlouhý. Bazální závit hlemýždě se propaguje do středouší jako promontorium. Po celé délce kostěného hlemýždě vychází z modiolu kostěná ploténka (lamina spiralis ossea), na kterou se upínají basilární a Reisnerova membrána. Kostěný hlemýžď je rozdělen těmito strukturami po celé délce na 3 prostory (scala tympani, scala media, scala vestibuli). Mezi kostěným a blanitým labyrintem je přítomna tekutá perilymfa podobného složení jako mozkomíšní mok (s vysokým obsahem sodíku a nízkým obsahem draslíku). Endolymfa s vysokým obsahem draslíku a nízkým obsahem sodíku (podobně jako intracellulární tekutina) je přítomna uvnitř membranózního labyrintu.