Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha Pneumatický systém spánkové kosti

Mastoideální výběžek je spojen přes aditus ad antrum s dutinou bubínkovou. U dospělých je obvykle jeho obsahem rozsáhlá pneumatizace. Po narození je vyvinuta obvykle pouze jen centrální dutinka - antrum mastoideum, ze které se při dalším růstu vyvíjejí okolní dutinky. Rozvoj a rozsah pneumatizace mastoideálního výběžku závisí kromě genetických faktorů také na počtu a průběhu středoušních zánětů. U dětí je mastoideální výběžek malý a stupeň pneumatizace nízký. Tento malý vzduchový objem může být jednou z příčin snadno vznikajícího negativního tlaku ve středoušní dutině v dětském věku. Pneumatizace většiny částí spánkové kosti je kompletní mezi 5.-10. rokem.