Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha Dutina bubínková (cavum tympani)

Epitympanum (atticus) je prostor od horní části bubínku po tegmen tympani spánkové kosti.
Hypotympanum se rozkládá od dolního okraje bubínku po spodinu bubínkové dutiny.
Mesotympanum je část bubínkové dutiny mediálně od bubínku.
Protympanum leží ventrálně od bubínku a obsahuje ústí Eustachovy tuby (ET).
Prussakův prostor je ohraničen laterálně pars flaccida, anterosuperiorně ligamentem mallei lateralis, dole krčkem kladívka a dozadu se otevírá do epitympana. Prussakův prostor je jedním z nejčastějších míst vzniku retrakční kapsy a cholesteatomu.

Eustachovu tubu a přední část středoušní dutiny vystýlá cylindrický epitel s řasinkami, který je pokračováním řasinkového epitelu dutiny nosní a nosohltanu. Směrem do mastoideálního výběžku pozorujeme postupné snižování a oplošťování epitelu a také ubývání řasinek, takže zadní část středoušní dutiny je vystlána jednovrstevným kubickým epitelem a v pneumatizaci mastoideálního výběžku nalézáme plochý epitel bez řasinek.