Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha Fyziologické funkce středouší a Eustachovy tuby Funkce Eustachovy tuby

Ventilační funkce ET je zabezpečena periodickým otevíráním ET. Umožňuje vyrovnávání tlaků mezi středoušním dutinou a nosohltanem, respektive středoušní dutinou a tlakem atmosférickým.


Drenážní funkce ET je zajištěna přítomností řasinkového epitelu vystýlajícího Eustachovu tubu a přední část středoušní dutiny (mukociliární clearence) a funkcí svaloviny (svalová clearence). Řasinkové buňky sliznice odvádějí sekret tvořený pohárkovými buňkami nebo sekret vzniklý při zánětlivém postižení do nosohltanu.


Ochranná funkce ET je zabezpečena tvarem a průběhem Eustachovy tuby, činností svalů měkkého patra a imunologickou a mukociliární funkcí sliznice. Snižuje riziko průniku infekce do středouší při zánětu horních cest dýchacích.