Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha Boltec (auricula)

Boltec je tvořen elastickou chrupavkou krytou kůží. Perichondrium na přední stěně těsně adheruje ke kůži. Dorzálně spojuje perichondrium a kůži tenká vrstva pojivové tkáně. Ušní lalůček je tvořen tukovou tkání. Úhel mezi boltcem a lebkou by neměl přesáhnout 15 stupňů. Na boltci můžeme rozlišit následující struktury: helix a anthelix, mezi nimi rýhu (scapha). Anthelix se dopředu rozděluje na crura anthelicia, mezi nimiž je fossa triangularis. Concha auriculae je rozdělena průběhem crus helicis na cymbu conchae a cavum conchae, vchod do zevního zvukovodu je ohraničen tragem a antitragem, které odděluje incisura intertragica. Mezi helixem a tragem je incisura helicotragica – místo řezu při endaurálním přístupu do středouší. Tvar zevního ucha dovoluje koncentraci zvuku ze zevního prostředí do zvukovodu. Inervace boltce je odvozena z 5,7,a 9 hlavového nervu a z 2. a 3. cervikálního nervu (via n. auricularis magnus a n. occipitalis minor).