Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha Bubínek (membrana tympani)

Bubínek u dospělého má rozměry 9x10mm (anteroposteriorní x superoinferiorní osa).

  • Pars tensa bubínku je tvořena 4 vrstvami. Od zevního zvukovodu do středouší jsou to: epitel, radiální a longitudinální vazivová vrstva a sliznice. Bubínek je spojen se stěnou zvukovodu vazivovým anulus fibrocartilagineus.
  • Pars flaccida (Schrapnellova membrána) je nad prominencí malleární mezi stria mallearis anterior a posterior. Pars flaccida je tenčí než pars tensa, nemá longitudinální vazivovou vrstvu.