Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Nádory ucha v dětském věku Benigní nádory Adenom

Výskyt především v dospělosti, u dětí vzácně. Adenomy jsou gumově pevné nevaskulární útvary, které mohou vyplňovat celé středouší a šířit se do mastoidu. Často pevně adherují ke sliznici, bubínku a kůstkám. Kostní destrukce je známkou malignity.

Příznaky: progresivní jednostranná porucha sluchu s pocitem plnosti v uchu a tinnitem.

Terapie: kompletní resekce. Recidivy jsou vzácné.