Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby vnitřního ucha Náhlé poruchy sluchu Ototoxicita

Definice: poškození struktur vnitřního ucha (kochley a/i rovnovážného labyrintu) nebo sluchového nervu působením cizorodé látky (často lékem). Důsledkem tohoto poškození je zhoršení sluchu. Často může být nedoslýchavost způsobena součtem několika vlivů: stárnutí, interní onemocnění (celkový stav pacienta), vliv hluku a ototoxicita.

Etiologie:

  • Lékové:
    • Antibiotika: Aminoglykosidy (Streptomycin,Gentamicin, Neomicin,...), Makrolidy (zejména Erythromycin)
    • Cytostatika: deriváty platiny (Cis-platina, Karboplatina), Bleomycin, Vinkristin
    • Diuretika: kličková diuretika (Furosemid, Kyselina ethacrynová), acetazolamid
    • Další: Kyselina acetylsalicylová, Nikotin
  • Ostatní: Styren, Toluen, Rtuť, Oxid uhelnatý

Klinické příznaky: hlavní příznaky jsou zhoršení sluchu, tinnitus, zalehnutí ucha. Méně často vertigo, nausea, tlak v uchu, otalgie. Další příznaky mohou být v toxickém poškození jiného orgánu (viz farmakologie).

Diagnostika: otoskopické vyšetření, vyšetření sluchu, tympanometrie se stapediálními reflexy, při podezření na retrokochleární etiologii (BAEP, MRI). Pokud jsou závrativé stavy tak základní vestibulologické vyšetření. Další vyšetření dle toxického agens na vyšetření jiných orgánů.

Diferenciální diagnostika: Zejména u chorob z povolání, nebo v případě odškodnění je třeba z forenzních důvodů vyloučit simulaci, disimulaci, agravaci pomocí kortikálních evokovaných potenciálů (LAEP, CERA). Odlišení postižení z hluku a presbyacuse na základě anamnézy.

Terapie: Neexistuje ověřená efektivní terapie. Podstatná je včasná eliminace přičiny, až na případy, kdy celkový benefit z léčby ototoxickým lékem je větší než projevy ototoxicity

Prevence: Vzhledem k neexistující terapii je nejpodstatnější prevence. Vyšetření pacienta před expozicí ototoxické látky a po objevení příznaků ototoxicity.