Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby vnitřního ucha Tinnitus Objektivní tinnitus

Dokážeme zaslechnout, nebo jinak zaznamenat, či logicky spojit s fyzikálním zdrojem zvuku.

Etiologie: nejčastěji o cévní příčina (turbulentní proudění ve vertebrálních arteriích a tzv. jugulární žilní hučení), méně často svalová (palatální myoklonus a degenrativní nervosvalová onemocnění - viz neurologie).

Diagnostika: vyšetření zejména zvukovodu a středouší, vyšetření sluchu, stapediálních reflexů, testy Eustachovy tuby. V případe podezření na cévní etiologii zobrazovací vyšetření - angiografie.

Terapie: odstranění patologie zvukovodu a středouší, u palatálního myoklonu protětí šlachy musculus tensor tympani, u cévní etiologie embolizace.