Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby vnitřního ucha Rehabilitace sluchových vad Sluchadla ukotvená do kosti (BAHA)

BAHA (z angličtiny bone anchored hearing aid) je variantou vibračního sluchadla, kdy převod vibrací je zprostředkován přes titanový čep implantovaný do spánkové kosti. Díky eliminaci měkkého členu kůže je přenos vibrační energie účinnější = lepší převod zvuku. Indikace je podobná jako u vibračních sluchadel. Podmínkou implantace je dostatečná tloušťka kosti bradavčitého výběžku spánkové kosti a zachovaná senzorineurální část sluchu.