Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby vnitřního ucha Náhlé poruchy sluchu Menierova choroba

Definice: Hydrops (změny tlaku mezi endolymfou a perilmfou) vnitřního ucha polokruhovitých kanálků bez známé etiologie (po vyloučení všech ostatních příčin v této kapitole)

Klasifikace:

Dělímě na typické (přítomnost všech symptomů na podkladě postižení kochley i vestibulární části vnitřního ucha) a atypické

  • hydrops kochlearis - postižení pouze kochley (ze symptomů schází závrať)
  • hydrops vestibularis - postižení vestibulární části vnitřního ucha (ze symptomů schází porucha sluchu)

Etiologie: neznámá, předpokládá se mikrovaskulární blokáda, známé jsou endokrinní vlivy (častější výskyt v období menstruace, menopausy).

Symptomy: fluktuující porucha sluchu, tinnitus, rotační vertigo minimálně několik minut, zalehnutí ucha a pocit tlaku v uchu. Symptomy jsou epizodické.

Diagnostika: vyšetření sluchu, vestibulární vyšetření, elektrokochleografie a BERA. Glycerolový či furosemidový test (potvrzení hydropsu zlepšení sluchu po aplikaci léků). MR mozku k vyloučení patologie sluchového nervu a mozku. CT pyramid při podezření na perilymfatickou píštěl.

Terapie: dietní opatření (omezení soli, kofeinu a alkoholu), diuretika, kortikostreoidy (aplikované perorálně, parenetrálně, či do středního ucha), symptomatická terapie (antiemetika, sedativa). V případě častých recidiv, které zásadně zhorují kvalitu života, lze přistoupit k destrukci vnitřního ucha chemicky (aminoglykosidy lokálně podané do středouší či vnitřního ucha), nebo chirurgicky