Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby vnitřního ucha Presbyacusis

Změny sluchu spojené se stárnutím, dle Schuknechta 4 typy:

  • senzorická - atrofie vláskových buněk
  • neurální - atrofie neuronů sluchového nervu a sluchové dráhy (na rozdíl od ostatních méně postihuje sluch, ale zásadně ovlivňuje rozumění řeči)
  • striální (metabolická) - atrofie stria vascularis (udržuje chemickou a bioelektrickou rovnováhu vnitřního ucha)
  • převodní (mechanická) - ztluštění a ztuhnutí basilární mebrány kochley

Etiologie: genetická predispozice, diabetes mellitus, arterioskleróza, hluk, ototoxické noxy, stres.

Diagnostika: vyšetření sluchu, ostatní vyšetření pouze z diferenciálně diagnostických důvodů u diagnóz v této kapitole

Terapie: kausální terapie není žádná. Podstatná je prevence (eliminace etiologických faktorů). Kompenzace vad sluchu sluchadlovou protetikou (sluchadla, kochleární implantát, FM systémy a další pomůcky), odezíráním.