Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby vnitřního ucha Náhlé poruchy sluchu

Definice: Náhlé zhoršení sluchu minimálně o 30dB na 3 sousedících frekvencích v průběhu 3 dní.

Patogeneze:

  1. virová - serósní Labyrintitis
  2. zhoršené prokrvení - zvýšené riziko u pacientů s hypercholesterolémií, hypertenzí, diabetes mellitus, věk nad 50 let, s prokoagulačními faktory
  3. poškození kochleárních mebrán - fraktury pyramidy, akutrauma, barotrauma, endolymfatický hydrops
  4. imunitně mediované poškození - autoimunitní (samostatně, nebo se systémovým autoimunitním onemocněním, revmatoidní artritis, Coganův syndrom, Wegenerova granulomatosa, ulcerosní kolitida), nebo parainfekční poškození vnitřního ucha

Klinické příznaky: zhoršení sluchu, zhroršení rozumění řeči, tinnitus, plnost a tlak v uchu, bolest ucha. V případě současného poškození blanitého labyrintu příznaky poruch rovnováhy - vertigo, nausea, poruchy vidění (problémy se zaostřováním na pohybující se předměty, nebo při rychlé změně pohledu)

Diagnostika, Terapie, Komplikace a následky dle jednotlivých kapitol