Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Chlamydiové, mykoplazmové a legionelové infekce Mykoplazmy

Úvod

Mykoplazmy a ureaplazmy se vyvinuly se z G+ bakterií, ale už nesyntetizují buněčnou stěnu. Jedná se o nejmenší samostatně se množící organismus. Parazitují extracelulárně. Zahrnují mnoho humánních, zvířecích i rostlinných patogenů.

Infekce způsobné Mycoplasma pneumoniae
Etiologie: M. pneumoniae je nejčastější příčina zápalů plic ve věku 5-30let. Vyskytuje se na konci léta.

ID:3 týdny.

Vektor: kapénková infekce

Klinika: respirační infekce M. pneumoniae obvykle probíhá mírně nebo asymptomaticky. Nejčastější manifestaci je faryngitis s tracheobronchitis. Krk je zarudlý, kašel je suchý dráždivý záchvatovitý, někdy je i sekrece z nosu. U 5% vzniká pneumonie. Bývají přítomné celkové příznaky, febrilie, suchý kašel, poslechově bez výrazné patologie. Sputum je nehojné, někdy s krví. Pacient je bez alterace (walking pneumonia). Patognomickým příznakem pro pneumonii M. pneumoniae je přítomnost bulózní myringitis. Na základě imunopatologických pochodů může infekci provázet exantém.

Komplikace: pleurální výpotek, erytema nodosum, myokarditis, perikarditis, polyartritis, těžký průběh u morbus down

Diagnostika: RTG plic: intersticiální pneumonie, obvykle unilaterální bazálně, často bývá přítomen výpotek. Markery zánětu bývají nízké. Etiologii lze prokázat sérologicky.
Léčba: doxycyklin nebo klaritromycin nebo chinolony 14 dní


Infekce způsobné M. hominis, M. genitalium a Ureaplasma
Etiologie: tyto ostatní mykoplazmy a ureaplazma působí urogenitální infekce. Jsou schopné dlouhodobé perzistence na epitelu.

ID: týdny

Vektor: sexuálně

Klinika: u mužů 2. nejčastější negonokoková uretritída (po chlamydiích), projevuje se polakisurií, dysurií, hlenovitým výtokem. U žen je průběh asymptomatický. Způsobuje uretritidu, cervicitidu,  endometritidu, salpingitidu.

Komplikace: neplodnost a riziková těhotenství

Diagnostika: obtížná. Příznaky jsou nespecifické. Markery zánětu bývají nízké. Sérologie nejsou vypovídající. Tyto bakterie je nutno prokazovat přímo pomocí vyšetření PCR z výtěru z uretry, vagíny nebo pomocí kultivace stěru či ejakulátu. U promiskuitních lze očekávat smíšenou infekci s chlamydiemi, trichomonádou a  gonokoky)

Léčba: doxycyklin, klaritromycin/azitromycin, chinolony 14 dní, nutno léčit i všechny sexuální  partnery, asymptomatickou kolonizaci epitelu léčit netřeba