Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Chlamydiové, mykoplazmové a legionelové infekce Legionellové infekce

 

Úvod:

Legionely mají mnoho druhů, pro člověka je významná Legionella pneumoniae.

Etiologie: Legionella pneumoniae je obligátně  intracelulární patogen přežívající v makrofázích plic. V zevním prostředí parazituje na amébách ve vodě, přežívá v jejich cystách nebo biofilmu. Vyskytuje se sporadicky i v epidemiích. Tvoří cca 5% komunitních a 30% nozokomiálních pneumonií. Napadá zejména lidi s oslabenou imunitou.

ID 2-10 dní

Vektor: inhalace aerosolu (výřivky, vodotrysky, sprchy, klimatizace), mezi lidmi se skoro nepřenáší

Klinika: typické příznaky zahrnují febrilie s průjmem a celkovými příznaky vč. suchého kašle. Do 2 dnů se rozvíjí klasická intersticiální nebo lobární pneumonie, často s výpotkem. Za další dva dny stav progreduje do encefalopatie, ikteru, selhání ledvin, respiračního a multiorgánového selhání. Mortalita je 10 %.

Diagnostika: legionely lze prokázat pomocí vyšetření legionelového antigenu v moči. Na sérologie je obvykle vzhledem k rychlému průběhu pozdě.

Léčba: makrolidy nebo chinolony + rifampicin 14 dní i.v.

Prevence: ohřátí vody na 80°C