Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Chlamydiové, mykoplazmové a legionelové infekce Chlamydiové infekce

Úvod:

Chlamydie jsou prastará skupina bakterií s defektním metabolismem. Nejsou schopné tvořit ATP, které si berou od hostitele. Jsou tím pádem obligátně intracelulární parazité. Infikují všechny obratlovce. Pro lidi jsou patogenní Chlamydia trachomatis (humánní okulární a urogenitální infekce), Chlamydophila Pneumoniae (humánní respirační infekce) a Chlamydophila psittaci (respirační zoonóza ptáků)

 

Infekce způsobené Chlamydophilla pneumoniae
Etiologie: Chlamydophilla pneumoniae je nejčastější z chlamydií. Rezervoárem jsou asymptomatičtí lidé. Populace se od cca 6 let se postupně promořuje a imunizuje. Je jednou z nejčastějších příčin zápalu plic u dospělých.

ID: 3 týdny.
Vektor: kapénková infekce

Klinika: průběh je často asymptomatický nebo jsou jen nespecifické protrahované respirační příznaky (rýma, bolest v krku, sinusitida). Přítomen bývá suchý kašel. Na plicích je minimální poslechový nález.
Komplikace: pleurální výpotek, zvažován podíl na vzniku ateroskleózy

Diagnostika: markery zánětu bývají nízké, RTG plic prokáže intersticiální pneumonii, sérologie infekci nepřímo prokáží ale interpretace je nesnadná
Léčba: 1.volba: makrolidy 14 dní 2.volba: doxycyklin 14 dní

 

Infekce způsobné Chlamydia trachomatis
Etiologie: Chlamydia trachomatis se dělí na mnoho sérotypů s různými klinickými projevy. Působí infekce očí a urogenitálního traktu. Rezervoárem jsou lidští asymptomatičtí nosiči.

ID: 1-2 týdny

Vektor: přímým kontaktem na sliznici nebo přes oděrky kůže

Klinika:
Trachom: způsobena sérotypy A, B, C. Je endemická v Africe a Asii, kde tvoří hlavní příčinu slepoty. Projevuje se jako recidivující infekce spojivky vedoucí k jizvení a poškození zraku.

LymfoGranulomaVenerum (LGV): je genitální infekce způsobena sérotypy L1, L2, L3. Jedná se o pohlavní infekci rozvojových zemí. Projevuje se na genitálu jako červené papuly, které se vyvíjí v  nebolestivé ulcerace s zvětšením regionálních uzlin. tyto pak tvoří píštěle a jizvení.

Urogenitální infekce dospělých: způsobené sérotypy D – K. Jde o nejčastější pohlavní chorobu na světě. Projevuje se jako uretritida (leukocyturie, serózní až našedlý sekret z uretry, zejm. ráno na spodním prádle), epididymitida (jednostranný otok varlat, dysurie, zimnice), proctitida (svědění, mukopurulentní sekret z rekta), cervicitida (mukopurulentní sekret, mírná bolest, dysurie, krvácení), endometritida a salpingitida (pánevní bolesti, infertilita, ektopická gravidita). Narozdíl od kapavky pobíhá pomaleji a sekret není hnisavý.

Neonatální konjunktivitida: opět způsobena sérotypy D-K. K přenosu dochází během porodu od infekční matky. Oční profylaxe infekci nezabrání. nakazí se 30 % dětí infekčních matek. V novorozeneckém věku dojde k rozvoji serózní sekrece z očí, postupně purulentní, folikuly netvoří (až po 3-6 týdnech – chybí lymfatická tkáň ve spojivce). Bez léčby trvá 3-6 měsíců. Může přetrvat i roky, někdy dojde i k jizvení

Kojenecká pneumonie: opět způsobena sérotypy D-K, stejný přenos během porodu jako u konjuntivitidy. Nakazí se 15 % dětí infekčních matek. V době mezi 4-8 týdny věku dojde k rozvoji zápalu plic. Zpočátku nespecifické příznaky, afebrilní, postupně rozvoj záchvatovitého stacato kašle, i ve spánku nebo při jídle. Většinou bez poslechového nálezu.

Komplikace: u genitálních infekcí infertilita, riziková gravidity, u očních slepota, u plicních apnoe, respirační selhání

Diagnostika: obtížná. Chlamydie lze prokázat nepřímo pomocí sérologie eventuálně přímo pomocí PCR. Interpretace výsledků je však složitá.

Léčba: 1. volba: 7 dní doxycyklin 2. volba: makrolidy 14 dní


Psitakóza

Etiologie: Chlamydophilla psittaci. Rezervoárem jsou ptáci, zejm. exotičtí (papoušci, kanárci, holubi, kačeny, krocani). Suspektní zvíře má příznaky deprese, anorexie, dyspnoe, průjem, pelichání. Během nemoci jsou nejnakažlivější.

ID: 10 dní.

Vektor: vdechnutý prach, aerosol, stačí i letmý kontakt, mezi lidmi se skoro nepřenáší

Klinika: průběh je většinou s příznaky a připomíná infekční mononukleózu (lymfadenopatie, splenomegalie, horečka, faryngitida) + suchý kašel. Na plicích je nález pneumonie. Může se manifestovat také jako hemolytická anémie, kardiomyopatie, hepatitida s ikterem, různá neurologická postižení, splenomegalie, bradykardie, hemoptýza, epistaxe, rash.

Diagnostika: v laboratorních nálezech je typicky eosinofilie, hepatopatie. Na RTG plic inflitrace. Sérologie zkříženě reaguje s jinými chlamydiemi, ale léčba je naštěstí stejná.

Léčba: 1. volba: doxycyklin 3 týdny 2. volba: makrolidy. Bez léčby 20% mortalita