Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Anaerobní infekce Plynatá sněť

 

 

Etiologie: Clostridium perfringens a některá další klostridia. Bakterie štěpí vše ve svém okolí k zisku živin. K tomu využívají celou řadu exotoxinů. Vyskytuje se všude v půdě, tlejících rostlinách i střevech zvířat. Zahajuje proces hnití po odúmrtí organismu. Do organismu se dostává kontaminací rány sporami v půdě nebo při poruše střevní bariéry. Toxiny rozpouští tkáně i imunitní buňky a organismus je v podstatě bezbranný.

ID: hodiny (myonekróza) – dny (celulitída)

Klinické projevy: Myonekróza (plynatá sněť). Tato forma onemocnění je nejnebezpečnější pro svou rychlost v řádu hodin. V infikované ráně dochází k rychlému zhoršení bolesti, která neodpovídá velikosti rány. Během desítek minut dochází k výraznému otoku v okolí rány. Kůže se zabarvuje do bronzova a tvoří se buly s hemoragickou tekutinou. Z rány je cítit nasládlý zápach a vytéká hematinový sekret z rozpuštěných erytrocytů. Sval vypadá jako vařené maso. K tvorbě plynu a třaskání postižené tkáně dochází málo vzhledem k rychlosti infekce. Během hodin se otok šíří na celou postiženou končetinu nebo trup a dochází k zhoršení celkového stavu - zvýšení teplot, hypotenze, šok. Smrt nastává v řádu hodin z oběhového selhání. Myonekróza má 30% mortalitu. Mírnější klinickou variantou je celulitída. Průběh a inkubační doba jsou oproti myonekróze pozvolné, v řádu dní. Probíhá jako klasická celulitida navíc s příznaky třaskání a nasládlým zápachem.

Komplikace: myonekróza i celulitida vedou k destrukci tkání, která může být i definitivní. Při myonekróze dost často dochází ke ztrátě postižené končetiny.

Diagnostika: diagnózu lze velice rychle ověřit mikroskopií exsudátu nebo otisku tkáně. RTG nebo CT ověří přítomnost plynu v měkkých tkáních.

Léčba: zásadní je časný chirurgický zásah. Často je třeba amputace. Léky volby jsou krystalický penicilin (ničí bakterie) s klindamycinem (brání tvorbě toxinů) a s metronidazolem. Profylaktickým opatřením je dezinfekce a vyčištění rány.