Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Anaerobní infekce Ložiskové anaerobní infekce měkkých tkání


Etiologie: nespolurující anaeroby (Peptococcus, Peptostreptococcus, Fusobacterium, Aktinomyces, Lactobacillus, Bifidobacterium, Veillonela, Bacteroides, Prevotella. Jedná se o běžnou flóru anaerobních oblastí úst (krypty tonsil, dentální kanálky apod.), střev a urogenitálního traktu. Jsou to oportunní patogeny.

ID: dny - týdny

Klinika: anaerobní infekce má obvykle podobu abscesu v různých lokalizacích v okolí běžného výskytu zmíněných bakterií. Bývají součástí smíšené flóry u chronických sinusitid. Podílí se na vzniku peritonzilárních abscesů. Tvoří běžnou součást nitrobřišních abscesů v oblasti trávícího i genitálního traktu.

Komplikace: zvětšující se absces utlačuje okolní struktury. Tlak na cévy může vést k vzniku trombóz. Provalení abscesu do peritonea nebo mediastina vede k rychlému rozvoji život ohrožující sepse. Abscesy se mohou vyprazdňovat píštělemi do jiných dutin i na povrch těla.

Diagnostika: abscesovou dutinu obvykle prokáže zobrazovací metoda – SONO, CT. Typická je přítomnost pyogenní membrány. Etiologicky lze bakterie prokázat pouze při odběry materiálu přímo z abscesu punkcí nebo incizí. Sinusitidu lze prokázat na RTG. Peritonzilární absces lze punktovat přímo z dutiny ústní. Pro kultivační vyšetření je nutné provést specifický odběr anaerobů.

Léčba: v terapii dominuje chirurgická léčba. K ložisku infekce je nutné umožnit přístup kyslíku. ATB fungují jen omezeně - špatně se k infekci dostávají kvůli sníženému prokrvení, jsou nutné vyšší koncentrace a delší doba působení. Nejběžnějším antibiotikem je metronidazol.

Akné
Etiologie: Propiniobacterium acnes je bakterie schopná tolerovat vzduch a proto žije i na kůži v okolí mazových žlázek, rozkládá mastné kyseliny. Je zodpovědná za ucpávání a dráždění pórů, které se pak sekundárně infikují S. aureus a vzniká akné. Onemocnění je typické pro adolescenci. Na vzniku se podílí hormonální dysbalance.

ID: dny

Klinika: Akné probíhá jako furunkulus, tedy drobný absces mazové žlázky v dermis kůže. Při větším rozsahu a splývaní se kožní morfa nazývá karbunkulus.

Komplikace: šíření infekce kůží i hematogenně.

Diagnóza: dle klinických příznaků.

Léčba: spadá do kompetence kožního lékařství. Z ATB se podává doxycyklin.