Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby středního ucha Degenerativní choroby středouší Tympanoskleróza

Definice: formace pevné pojivové tkáně ve středouší obvykle s obsahem vápenatých solí.

Etiologie: neznámá, středoušní záněty, stav po operaci

Příznaky: převodní nedoslýchavost při postižení středoušních kůstek.

Diagnostika: vyšetření sluchu, tympanometrie (často křivka As nebo B)

Terapie: sluchadla či tympanoplastika při převodní nedoslýchavosti