Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby středního ucha Chronické záněty středouší Otitis media chronica mesotympanalis

Definice: Přítomnost perforace v bubínku po dobu alespoň 3 měsíců s opakovanou sekrecí ze středoušní dutiny provázená převodní nedoslýchavostí.

Patogeneze: dysfunkce Eustachovy tuby, eventuelně opakované středoušní záněty či trauma bubínku. Nejasný je mechanismus vlivu typu poruchy funkce Eustachovy tuby. V literatuře je popisován častější výskyt chronické mesotympanální otitidy u pacientů s patentní (otevřenou) Eustachovou tubou ve srovnání s pacienty s Eustachovou tubou uzavřenou.

Etiologie: při bakteriologickém vyšetření nalézáme kmeny E. colli, Proteus, Pseudomonas a další.

Průběh: opakovaná sekrece ze středoušní dutiny do zevního zvukovodu, často po průniku vody do středouší. Při déletrvajícím zánětu možnost vzniku slizničních polypů a granulací.

Diagnostika:

  • Otoskopie: perforace bubínku různého rozsahu obvykle ledvinovitého tvaru.
  • Tympanometrie: nelze vyšetřit klasické křivky, pouze doplňkové funkce – vyšetření Eustachovy tuby, změření objemu (umožní diferenciální diagnostiku retrakce a perforace).
  • Vyšetření sluchu: obvykle převodní nedoslýchavost lehká až střední.

Terapie: lokální terapie s cílem zamezit výtoku ze středouší podobně jako při akutním středoušním zánětu (výplachy), lokálně antibiotické kapky, při neúspěchu antibiotika perorálně. Chirurgická terapie – odstranění středoušních polypů a granulací. Po přeléčení zánětu, pokud je pacient po dobu 3 měsíců bez výtoku ze středouší, hodnotíme stav jako suchou perforaci bubínku (Perforatio membranae tympani či Residua post otitidem) a jako definitivní řešení tohoto stavu je indikována myringoplastika. Cílem uzavření středoušní dutiny plastikou bubínku je zlepšení sluchu a zvýšení životního komfortu pacienta zamezením opakovaných výtoků ze středouší po průniku vody do zevního zvukovodu.