Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby středního ucha Degenerativní choroby středouší Myringoskleróza

Definice: formace pevné pojivové tkáně v bubínku obvykle s obsahem vápenatých solí.

Etiologie: neznámá, středoušní záněty, stav po operaci, paracentéze, zavedené TVT

Příznaky: převodní nedoslýchavost při rozsáhlejším postižení.

Diagnostika: vyšetření sluchu, tympanometrie (často křivka As nebo B)

Terapie: sluchadla či myringoplastika při převodní nedoslýchavosti